Konstrukční kancelář
Ing. Libor Pavelka

Tel.:  (+420) 581 651 239
Fax.: (+420) 581 651 239
E-mail: pavelka@cementservis.cz

Pásové dopravníky

Pásové dopravníky jsou určeny k plynulé dopravě sypkých, zrnitých, nelepivých materiálů, popřípadě kusového zboží - pytlů, palet, kartonů a pod. Doprava může být ve vodorovném, nebo šikmém směru. Pro vyšší sklony jsou dopravníky vybaveny profilovými pásy. Provedení pásů může být pražcové nebo modulové. Dopravníky mohou být otevřené nebo kapotované.

Pražcové provedení rovné nebo korýtkové.
Válečky dopravníku jsou uloženy do jedno, dvou, nebo tříválečkových pražců šroubovaných na nosnou konstrukci z válcovaných nebo ohýbaných U profilů. Hnací a vratná stanice je provedena jako svařovaná konstrukce s bubny uloženými v ložiskových tělesech. Na hnací buben je nasazena násuvná převodovka s elektromotorem, nebo je použit elektrobuben. Buben může být v provedení ocelovém hladkém, nebo pogumovaném. Napínání je u dlouhých dopravníků gravitační - napínací smyčkou, nebo vratným bubnem uloženým na vozíku. U krátkých dopravníků šrouby na vratném bubnu nebo samostatném napínacím bubnu.
 
Modulové provedení - rovné
Dopravník je složen z modulů - hnacího, válečkového, vratného, napínacího, nebo vratného s napínáním. Celá konstrukce dopravníků je z ohýbaných profilů, jednotlivé moduly se k sobě čelně spojují šrouby. Válečky jsou přímo uchyceny do bočnice ohýbaného profilu. K pohonu je použita převodovka s elektromotorem, nebo elektrobuben.
 
Typová řada pásových dopravníků zahrnuje velikosti odvozených od šířky gurty 400-1200 mm.
Dopravníky se dodávají dle požadavku zadavatele. Odpovídají normám ČSN 26 0003, 26 0605 a 26 0606.
Podle dopravovaného materiálu a požadovaného výkonu je navržen typ dopravníku, celkové technické řešení, druh gurty, velikost pohonu.
Dopravníky jsou dodávány v základním provedení: hnací, vratná ( napínací) stanice, válečkové stolice, gurta, bezpečnostní prvky a kryty
Konkrétní provedení a doplňky jako jsou stěrače, boční vedení, nasypky, výsypky, držáky pro HRP je nutno specifikovat.
 
Údaje pro poptávku:
Velikost dopravníku
Dopravní délka (mezi vstupem a výpadem)
Sklon dopravníku
Požadovaný dopravní výkon
Údaje o dopravovaném materiálu (granulometrie, měrná hmotnost, vlastnosti …)

Referenční projekty

Zeptejte se nás

Tučně označená pole jsou povinná.

Nahoru

úvodní strana  |  produkty  |  služby  |  reference  |  o firmě  |  mapa stránek  |  kontakty

copyright © 2006 Cementservis, s. r. o.
created by kjus; in-Web.cz | XHTML 1.0 | CSS 2

Montáže Přerov a.s.

Montáže Přerov a.s. - provozovna Hranice - kontinuálně pokračují v realizaci služeb, které zajišťovala společnost CEMENT SERVIS s.r.o., a to v oblasti konstrukce a výroby částí technologických linek a propojovacích dílů. Provádí montážní činnost a údržbu zařízení cementáren, vápenek, ale i dalších výrobních linek, převážně pro výrobu, zpracování a skladování stavebních, sypkých i kusových hmot a materiálů.

Společnost CEMENT SERVIS s.r.o., se sídlem Hranice I - Město, Bělotínská č.p. 288, PSČ 753 01, IČ 496 09 971 zanikla ke dni 31.12.2015 v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností Montáže Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 9. května 3303/119, PSČ 750 02, IČ 451 93 657, která byla vlastníkem jejího podílu ve výši 100%.

Prosím, pokračujte na www.montaze.cz.