Konstrukční kancelář
Ing. Libor Pavelka

Tel.:  (+420) 581 651 239
Fax.: (+420) 581 651 239
E-mail: pavelka@cementservis.cz

Válcové uzávěry

Fotografie

Válcový uzávěr je zařízení určené jako druhý uzávěr výstupů ze sil a zásobníků pro sypký, nevýbušný práškový materiál sloužící zároveň k regulaci množství dopravovaného materiálu o max. zrnitost do 0,02 mm. Vlhkost nesmí přesáhnout 1 %.
Válcový uzávěr je zpravidla zařazen do technologické linky za deskovým uzávěrem pneumatickým DUP-p. V této sestavě je schopen bezpečně uzavírat i načeřené silo, popřípadě regulovat průtok materiálu do dopravních cest nebo plnících hubic.
Válcový uzávěr se skládá ze skříně, regulačního bubnu, čeřící komory, hřídele bubnu, ložisek a pracovního pneumatického válce. V přední části skříně válcového uzávěru je těsnící prstenec, po kterém se odvaluje regulační buben. Otáčením bubnu do polohy OTEVŘENO se zvětšuje průtočná štěrbina v regulačním bubnu. Zvětšením štěrbiny se zvětšuje průtočné množství materiálu. Pohon bubnu zajišťuje pneumatický pohon nebo el.servopohon

Příklady materiálů: všechny druhy cementu, el.popílky, surovinová moučka, mletý vápenec.
Označení uzávěrů: VUP
Velikosti uzávěrů: 320, 400 mm
Příklady označení: VUP 320x320 (válcový uzávěr pneumatický o světlosti 320x320 mm)
Po konzultaci lze upravit rozměry uzávěru dle požadavků zákazníka!
 

Rozměry a ostatní údaje

Značení Projekční podklad Poznámka
VUPO 320x320 pdf
Otočný pneupohon
VUPL 320x320 pdf Lineární pneupohon

 

Referenční projekty

Zeptejte se nás

Tučně označená pole jsou povinná.

Nahoru

úvodní strana  |  produkty  |  služby  |  reference  |  o firmě  |  mapa stránek  |  kontakty

copyright © 2006 Cementservis, s. r. o.
created by kjus; in-Web.cz | XHTML 1.0 | CSS 2

Montáže Přerov a.s.

Montáže Přerov a.s. - provozovna Hranice - kontinuálně pokračují v realizaci služeb, které zajišťovala společnost CEMENT SERVIS s.r.o., a to v oblasti konstrukce a výroby částí technologických linek a propojovacích dílů. Provádí montážní činnost a údržbu zařízení cementáren, vápenek, ale i dalších výrobních linek, převážně pro výrobu, zpracování a skladování stavebních, sypkých i kusových hmot a materiálů.

Společnost CEMENT SERVIS s.r.o., se sídlem Hranice I - Město, Bělotínská č.p. 288, PSČ 753 01, IČ 496 09 971 zanikla ke dni 31.12.2015 v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností Montáže Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 9. května 3303/119, PSČ 750 02, IČ 451 93 657, která byla vlastníkem jejího podílu ve výši 100%.

Prosím, pokračujte na www.montaze.cz.